PRZEDSZKOLAKI OJCZYŹNIE

W naszym przedszkolu w dniu 8 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie dzieci uroczyście świętowały ten wyjątkowy dla Nas – Polaków Dzień. Przedszkolaki wystąpiły z programem artystycznym. Podczas występu, dzieci z gr. Sówki recytowały wiersze śpiewały piosenki. Dumnie, przyjmując właściwą postawę „na baczność”, odśpiewały też hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.