Zajęcia dodatkowe

Przedszkole oferuje bogaty program zajęć dodatkowych w ramach czesnego, które zapewniają wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia te łączą naukę i zabawę i są szansą na rozwijanie zainteresowań i odkrywania talentów dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

KATECHEZA

ma na celu przybliżenie dziecku Osoby Boga na miarę jego możliwości poznawczych poprzez dzieło stworzenia, które je otacza. Uczy modlitwy, przeżywania Świąt i poszczególnych okresów liturgicznych. Prowadzi do radości, poczucia bezpieczeństwa, miłości i wdzięczności za otrzymane dary.

Katechezę w przedszkolu prowadzi s. Katarzyna Wójcik

RYTMIKA

zajęcia te rozwijają wrażliwość słuchową i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki. Zwiększają płynność i harmonię ruchów dziecka. Kształtują poczucie rytmu i koordynację ruchową, zwiększają wrażliwość artystyczną oraz budują pozytywne emocje i uczucia.

Zajęcia prowadzi p. mgr Jadwiga Zagórska

JĘZYK ANGIELSKI

celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą.

Zajęcia prowadzi Centrum Szkoleniowe Perfectus

ZAJĘCIA TANECZNE

dzięki tym zajęciom dzieci mogą się prawidłowo rozwijać fizycznie ( mięśnie, ścięgna), psychicznie (dotlenienie mózgu). Zajęcia te sprzyjają rozwijaniu aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej. Rozwijają pamięć, uwagę, wyobraźnię i myślenie jak również dają dzieciom możliwość rozwijania różnych rodzajów ekspresji.

Zajęcia prowadzą: p. Katarzyna Siuta grupa starsza, p. Magdalena  grupy młodsze

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

celem zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy. Grupowe zajęcia prowadzone przez logopedę w formie zabawowej mają za zadanie usprawnić pracę narządów mowy, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową ,wzbogacić słownictwo i rozwijać umiejętność dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.

Zajęcia prowadzi p. mgr Joanna Gomułka

ZAJĘCIA SPORTOWE

celem zajęć jest wszechstronny rozwój ruchowy i profilaktyka zdrowia

zajęcia prowadzą instruktorzy z Drużyny Kangura