Zajęcia dodatkowe

Przedszkole oferuje bogaty program zajęć dodatkowych w ramach czesnego, które zapewniają wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia te łączą naukę i zabawę i są szansą na rozwijanie zainteresowań i odkrywania talentów dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

KATECHEZA

Ma na celu przybliżenie dziecku Osoby Boga na miarę jego możliwości poznawczych poprzez dzieło stworzenia, które je otacza. Uczy modlitwy, przeżywania Świąt i poszczególnych okresów liturgicznych. Prowadzi do radości, poczucia bezpieczeństwa, miłości i wdzięczności za otrzymane dary.

Katechezę w przedszkolu prowadzi s. mgr Ewa Zając

RYTMIKA

Zajęcia te rozwijają wrażliwość słuchową i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki. Zwiększają płynność i harmonię ruchów dziecka. Kształtują poczucie rytmu i koordynację ruchową, zwiększają wrażliwość artystyczną oraz budują pozytywne emocje i uczucia.

Zajęcia prowadzi p. mgr Jadwiga Zagórska

JĘZYK ANGIELSKI

Celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą.

Zajęcia prowadzi p. mgr Joanna Mendzikowska-Sztaba.

ZAJĘCIA TANECZNE

dzięki tym zajęciom dzieci mogą się prawidłowo rozwijać fizycznie ( mięśnie, ścięgna), psychicznie (dotlenienie mózgu). Zajęcia te sprzyjają rozwijaniu aktywności twórczej, wrażliwości estetycznej. Rozwijają pamięć, uwagę, wyobraźnię i myślenie jak również dają dzieciom możliwość rozwijania różnych rodzajów ekspresji.

Zajęcia prowadzi Studio Tańca Destino Katarzyna Swies-Siuta.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Celem zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy. Grupowe zajęcia prowadzone przez logopedę w formie zabawowej mają za zadanie usprawnić pracę narządów mowy, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową ,wzbogacić słownictwo i rozwijać umiejętność dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.

Zajęcia prowadzi p. mgr Patrycja Mikrut.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Celem zajęć jest wszechstronny rozwój ruchowy i profilaktyka zdrowia.

Zajęcia prowadzi p.Łukasz Brzeziński GKS Gorlice.

ROBOTYKA

Podstawy robotyki mają na celu rozwijanie kreatywnego i analitycznego myślenia, umiejętności planowania a także polepszania umiejętności manualnych przy samej budowie robotów.

Zajęcia prowadzi p. Tomasz Mitoraj.

SZACHY

Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, uczą wytrwałości, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje, odwagę. Uczą myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Nauka gry w szachy wpłynie na lepszy rozwój logicznego myślenia dzieci, a przez to ułatwi rozumienie treści matematycznych.

Zajęcia prowadzi p. Piotr Kretowicz

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE „Muzyczne podróże Wujka Skarpetki”

Zajęcia umuzykalniające stymulują pełny i bardziej harmonijny rozwój mózgu, są wspaniałym treningiem pamięci i koncentracji, rozwijają zdolności językowe, uczą logicznego myślenia, wpływają na rozwój zdolności matematycznych, poprawiają samopoczucie (uspokajają i pomagają rozładować emocje), uczą pracy i współżycia w zespole.

Zajęcia prowadzi p. Grzegorz Lewek