My Siostry Felicjanki

My Siostry Felicjanki inspirowane duchowym dziedzictwem naszej Założycielki bł. Marii Angeli Truszkowskiej odpowiadając na potrzeby środowiska podejmujemy pracę dydaktyczno-wychowawczą w Niepublicznym Przedszkolu w Gorlicach. Obdarzając nasze dzieci miłością i szacunkiem nie szczędzimy wysiłków, aby każde umiało dostrzegać dobro, piękno i prawdę w swoim postępowaniu i postępowaniu innych oraz wyrosło na mądrego człowieka, chrześcijanina i Polaka. Swoim posłannictwem obejmujemy również rodziny dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, życzliwie wspierając je w trudach wychowawczych i dydaktycznych.

Nasze przedszkole jest dla dzieci drugim domem, ponieważ:

  • Panuje w nim atmosfera życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka
  • Poznają tu wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie. Uczą się odróżniać dobro od zła oraz podążać za tym co dobre, piękne i szlachetne
  • Chętnie tu przychodzą, bo czują się bezpieczne, akceptowane i kochane przez personel i kolegów
  • Rozwijają aktywność twórczą. Zdobywają wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
  • Poprzez różnorodne oddziaływania wychowawczo-dydaktyczne, przez muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuką, zabawę żyją na co dzień radością dziecka Bożego
  • Poznają swoją Ojczyznę, jej tradycję, kulturę i piękno
  • W nurcie charyzmatu św. Franciszka z Asyżu uczą się postaw proekologicznych

Strona główna naszego Zgromadzenia:
www.felicjanki.pl