Harmonogram rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego Sióstr Felicjanek w Gorlicach na rok szkolny 2020/2021

Od 10.02.2020 do 21.02.2020 trwa rekrutacja wewnętrzna (dla dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola). Rodziców, których dzieci będą kontynuować edukację w naszym przedszkolu, prosimy o złożenie deklaracji potwierdzającej kontynuowanie wychowania przedszkolnego.

Jeżeli będą wolne miejsca, rekrutacja dla nowych dzieci będzie trwała od 24.02.2020 do 20.03.2020

Wniosek o przyjęcie do przedszkola