Grupa Sówki

Tematy kompleksowe:

  1. DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA
  2. MOJE PODWÓRKO
  3. WKRÓTCE WAKACJE

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

-poznawanie wyglądu zabaw dzieci z różnych stron świata,

-kształcenie spostrzegawczości wzrokowej,

-zapoznanie z niektórymi gatunkami zwierząt egzotycznych,

-rozwijanie umiejętności formułowania opisu w czasie teraźniejszym,

-wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży,

-rozwijanie wyobraźni twórczej,

-utrwalenie wiadomości na temat miejsc letniego wypoczynku i sposobów spędzania wolnego czasu w tych miejscach,

-nabywanie umiejętności uważnego słuchania,

-rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej,

-uświadomienie dzieciom zbliżających się chwil pójścia do szkoły,

-uświadomienie zagrożeń związanych z wakacyjnym wypoczynkiem.

Piosenka:

HYMN DZIECI

Masz skórę czarną, żółtą albo białą,

czy mieszkasz w Polsce czy też w innym kraju,

to jesteś dzieckiem, tak jak ja,

i chcesz tak żyć, jak chcę żyć ja.

Ref.: Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć,

każde dziecko na świecie chce szczęśliwe być.

chce mieć dobrych rodziców i dom chce własny mieć,

dobrze uczyć się, pięknie bawić się,

przecież tak mało chce!

Niech żadne dziecko już nie będzie głodne,

niech widzi tylko sprawiedliwość, dobro

więc wszyscy zgodnie musza żyć,

na świecie pokój musi być

Wiersz:

PRZYJACIEL, J. KOCZANOWSKA

Nie musisz mieć przyjaciół stu,

nie musisz mieć dziesięciu,

wystarczy, byś jednego miał,

a to już wielkie szczęście.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

kto nigdy nie zawiedzie,

a poznasz go, bo z Toba jest,

gdy coś się nie powiedzie.

Przyjaciel to jest taki ktoś,

to zawsze cię zrozumie,

gdy dobrze jest-to cieszy się,

gdy źle-pocieszyć umie.

Aktualności

Tematy tygodnia