Grupa Sówki

Tematy kompleksowe:

  1. JESIEŃ W SADZIE
  2. JESIEŃ NA DZIAŁCE
  3. O SOBIE SAMYM
  4. MOJE ZMYSŁY

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

-określenie barw jesieni,

-usprawnienie słuchu fonemowego,

-wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych,

-doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów,

-wyróżnianie charakterystycznych cech poszczególnych warzyw,

-rozróżnianie warzyw, utrwalanie ich nazw,

-poznawanie świata zmysłami,

-doskonalenie umiejętności recytowania utworów,

-rozróżnianie owoców, utrwalanie ich nazw,

-doskonalenie umiejętności opowiadania na podany temat,

-wdrażanie do przestrzegania zasad gier towarzyskich,

-kształtowanie umiejętności klasyfikowania,

-zapoznanie z jesiennymi pracami  na działkach i w ogródku,

-kształcenie motoryki ( ćwiczenia gimnastyczne),

– zapoznanie z literką „o” małą i wielką,

-wprowadzenie zapisów cyfrowych liczb 1 i 2.

Piosenka:

Polka prawdziwa

  1. Śliweczka spadła z drzewa, okrągła i dojrzała,

samotna bardzo była i wokół spoglądała.

Zobaczył to pomidor i podszedł do śliweczki,

kłaniając się jej nisko, zaprosił do poleczki.

Ref.:  Hop, hop, polka prawdziwa,

pomidor skacze , śliwka się kiwa.

Hop, hop, polka prawdziwa.

Polka prawdziwa , hej!

2.Śliweczka się zmęczyła, usiadła w cieniu róży ,

Pomidor się nie zmieścił, bo trochę był za duży.

Nie wiedział, co ma zrobić, znów podszedł do  śliweczki,

Kłaniając się jej nisko , zaprosił do poleczki.

Ref.: Hop, hop, polka prawdziwa,….

Wiersz:

Pod drzewami, D. Gellner

Siedzi jesień pod jabłonią,

jabłka jej nad głową dzwonią,

A gdy gruszą wiatr poruszy,

dzwonią gruszki, gdzie? Na gruszy.

Siedzi jesień pod drzewami,

sad jej dzwoni za uszami,

więc zatkała uszy watą,

Czy to prawda? Co wy na to?

Aktualności

Tematy tygodnia