Grupa Sówki

Tematy kompleksowe:

I. JAK NADAĆ PRZEDMIOTOM DRUGIE ŻYCIE?
II. NA CO CZEKA PANI LATO?
III. ZA CO KOCHAMY WAKACJE?

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

– rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały;

-doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem  opowieści;

– rozwijanie umiejętności matematycznych;

– uczestniczenie w eksperymentach;

– kształcenie słuchu fonematycznego;

– kształtowanie wrażliwości muzycznej;

– kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii;

– wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– rozwijanie percepcji wzrokowej;

– wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny;

– wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wakacjach;

– prezentowanie własnych umiejętności.

Piosenka:

PIOSENKA „HOLA- HO”

 

1.Kto ma serce wędrownika,
ten jest, bracie, zawsze rad,
kiedy mu spod nóg umyka
droga, co go wiedzie w świat.
Taką drogą, hola – ho! Hola – ho!
Taką drogą by się szło, by się szło,
raźnie, żwawo,
lewą – prawą,
kilometrów choćby sto!

2.Czy to w górach, czy w dolinie,
wszystko nęci, wzywa nas.
Bystry strumyk obok płynie,
przyśpiewuje do nas las.
Bo w tym lesie, hola – ha! Hola – ha!
Dźwięcznych głosów tysiąc dwa,
tysiąc sosen
ptasim głosem
zielonego marsza gra.

Wiersz:

WIERSZ „WAKACYJNE RADY”

Głowa nie jest od parady
służyć musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.
Płynie w rzece woda
chłodna, bystra, czysta,
tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane, gdy zobaczysz w borze:
Nie zrywaj! Nie zjadaj! –bo zatruć się możesz.
Urządzamy grzybobranie,
jaka rada stąd wynika:
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
nie wkładaj go do koszyka.

Biegać boso jest przyjemnie,
ale ważna rada:
– idąc na wycieczkę pieszą
dobre buty wkładaj!

Aktualności

Tematy tygodnia