Katecheza

KOCHANE  PRZEDSZKOLAKI

 

Życzę Wam i Waszym Rodzinom dobrego wakacyjnego odpoczynku

oraz odnajdywania Boga Stwórcy w otaczającym nas pięknie świata –

s.Katarzyna „Szczęść Boże”