Święto Rodziny – piknik w ogrodzie przedszkolnym, g. 10.00