Ogólnopolski Dzień Seniora

uwrażliwianie na los osób starszych. Zajęcia w grupach.