Dzień Języka Ojczystego

21.02.2023

Dzień Języka Ojczystego

Zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o język ojczysty

( rozwiązywanie rebusów, gimnastyka języka, recytacja trudnych „łamańców językowych”)