Czcimy św. Wojciecha – patrona naszego przedszkola