Grupa Pszczółki

Tematy kompleksowe

  1. JAK POWSTAJĄ MONETY.
  2. BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI.
  3. MUZYKA WOKÓŁ NAS.
  4. NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE.

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

– zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków,

– poznanie czynności jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór,

– nazywanie pór dnia,

– słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,

– recytowanie indywidualnie i zespołowo wierszy,

– tworzenie własnych książeczek,

– dostrzeganie rytmicznej organizacji, czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,

– nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesiąca, dnia tygodnia,

– posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym,

– mierzenie długości i objętości cieczy,

– zdobywanie wiadomości na temat filharmonii, poznanie właściwego zachowania się na koncercie,

– poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego.

Piosenka:

KAŻDY CHCIAŁBY BYĆ ODKRYWCĄ

1.Znam już dobrze kraj nasz , Polskę,

miasta , góry, morze.

Byłem także w innych krajach-

Zwiedziłem Europę.

Ref.: Chcę poznać cały świat:

kontynenty, morza, oceany.

A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

rakietą w kosmos polecę.

2. Znam też inne kontynenty:

Azję i Afrykę,

a niedługo taką ze zwiedzę

ogromną Amerykę.

Wiersz:

NUTKI

I.R.SALACH

Na pięciolinii siedzą nutki.

Wysunęły nóżki, pokazały butki.

A te butki czarne, małe.

Do zabawy doskonałe.

Skoczyły czarne butki,

uciekły nocą z piosenki nutki.

Do – dobrze tańcowało,

Re – w stawie rechotało,

Mi – gawędziło miło,

Fa – fasolkę i groch sadziło,

Sol – malowało parasol,

La – lato pozdrawiało,

Si – po włosku gadało,

Do – wszystko dokładnie powtórzyło i na pięciolinię wróciło.

Aktualności