Grupa Bierdonki

Tematy kompleksowe:

  1. SMACZNE WARZYWA
  2. ZWIERZĘTA JESIENIĄ
  3. DROGA DO PRZEDSZKOLA
  4. JAKI JESTEM
  5. MOJE ZYSŁY

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

– poznawanie wybranych warzyw

– utrwalanie kolorów

– liczenie w zakresie trzech

– rozwijanie mowy

– zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego

– rozwijanie sprawności fizycznej

– poznawanie i nazywanie części swojego ciała

– wyrażanie muzyki ruchem

– rozwijanie zmysłów

– podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym odżywianiu się

Piosenka:

Jestem samodzielny

1.Sam ubieram buty,

zapinam ubranie.

Potrafię też ładnie

zjadać sam śniadanie.

Ref. Chociaż jestem mały,

wszystko robię sam.

Jeśli nie wierzycie,

to pokażę wam.

2.Po zabawie zawsze

zabawki układam,

bardzo nie lubię,

kiedy jest bałagan.

Wiersz:

Wszystko mogę, B. Kołodziej

Mogę oczy zmrużyć swe!

Mogę brzydko zrobić bee!

Ale mogę, jeśli chcesz,

pięknie się uśmiechnąć też.

I do przodu wypiąć brzuch,

zrobić skłon, powiedzieć: uff!

Tupnąć nogą raz i dwa,

i powiedzieć:…… to ja!

Aktualności

Tematy tygodnia