Rodzice, którzy posyłają dzieci do przedszkola w maju i czerwcu otrzymają sms-em informację o wysokości opłaty. Wpłaty można dokonać na konto przedszkola (82 1240 5110 1111 0000 5205 1894, w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy) lub u dyrektora.