1. W związku z brakiem nowych wytycznych dotyczących działania przedszkola w warunkach pandemii, aktualne pozostają obowiązujące procedury sanitarno-higieniczne, w tym ograniczenie poruszania się osób trzecich (m.in. rodziców) na terenie placówki.

2. Podobnie jak w ubiegłym roku dzieci (z wyjątkiem grupy najmłodszej) będą odbierane od rodziców przy wejściu do przedszkola. Przy odbiorze dzieci, rodzice czekają w szatni aż osoba z personelu przyprowadzi dziecko (prosimy nie wchodzić do sal ani łazienek!).

3. W szatni obowiązują następujące zasady:

  • po dziecko przychodzi jeden rodzic
  • dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku (dzieci nie dezynfekują rąk)
  • osłona nosa i ust
  • w miarę możliwości zachowanie odpowiedniego dystansu

4. Rodzice przyprowadzają wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych