Informujemy, że opłata za przedszkole wynosi:

  • 8 zł – żywienie
  • 170 zł – czesne

Płatności regulujemy do 10 –tego każdego miesiąca

Ubezpieczenie na rok szkolny 2020/21 wynosi 23 zł – płatne do końca września

Prosimy o uregulowanie płatności za pakiety edukacyjne.