Różyczki św. Rity

Tematy kompleksowe

I.   JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?
II.  KTO PRACUJE W PRZEDSZKOLU?
III. CO MOGĘ ROBIĆ JESIENIĄ?
IV.  JAKIE PLANY NA JESIEŃ MAJĄ ZWIERZĘTA? 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

– korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku,
rozwijanie sprawności całego ciała,
nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
rozwijanie umiejętności samoobsługowych,
wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji,
– wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
– wypowiadanie się prostymi zdaniami,
– nazywanie barw podstawowych,
– uczestniczenie w zabawach twórczych,
– zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, 
– obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
– poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, 
– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko. 

Piosenka:

„ Zdrowie” sł. A. Kopycińska, muz. Andrzej Zagajewski 

  1. Jedz owoce i warzywa, 

w nich się wielka siła skrywa.  

To prosty przepis na zdrowie,  

każdy przedszkolak to powie.  

 

  1. Wsiądź na rower, gdy pogoda. 

Spacer, gimnastykę dodaj.  

To prosty przepis na zdrowie,  

każdy przedszkolak to powie.  

 

  1. Nikt bakterii tu nie lubi. 

Wodą z mydłem wnet je zgubisz.  

To prosty przepis na zdrowie,  

każdy przedszkolak to powie.  

 

  1. Sport i dieta wraz z higieną 

w twoim życiu wiele zmienią.  

To prosty przepis na zdrowie,  

każdy przedszkolak to powie. 

Wiersz:

Idzie jeżM. Barańska 

Idzie sobie dróżką jeż 

i ja dróżka idę też. 

Gdy poczeka kilka chwilek, 

sprawdzę ile niesie szpilek. 

Nie chciał czekać. Ha, no cóż. 

Jeż w gęstwinie zniknął już. 

Aktualności

Tematy tygodnia