Informujemy, że od 15.02.2021 – 26.02. 2021 należy złożyć deklarację o woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w naszej placówce. Deklarację można pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej (zakładka Dla rodziców – Rekrutacja)