Sportowe wtorki

11.07.2023

SPORTOWE WTORKI – rozwijamy sprawność ruchową, kształtujemy pozytywne cechy charakteru, uczymy się  współdziałania.