Życzymy Błogosławionych Świąt.

Niech Bóg rodzi się w nas.

Niech przemienia nasze serca i nasz sposób myślenia.

On jest Emmanuelem – Bogiem z nami.

Przychodzi bo nas kocha…

Niech ta prawda wypełnia Pokojem, Radością i Nadzieją

każdy dzień Nowego Roku 2021

                                                          Dyrekcja i personel przedszkola