Grupa Bierdonki

Tematy kompleksowe:

  1. MALI SPORTOWCY
  2. ŻYCIE W KOSMOSIE
  3. DBAMY O ZIEMIĘ
  4. JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

– zwrócenie uwagi na wpływ ruchu i gimnastyki na zdrowie człowieka

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania

– rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

– zapoznanie ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy

– rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– kształtowanie postaw proekologicznych

– poznanie znaczenia wody dla człowieka i środowiska

– rozwijanie inwencji twórczej

– rozbudzanie zainteresowania własną miejscowością

– rozwijanie poczucia przynależności narodowej

– poznanie wybranych wiadomości o Warszawie

Piosenka:

Jestem Polakiem

  1. Flaga biało-czerwona,

nasza polska flaga.

Przedszkolak o tym pamięta,

to bardzo ważna sprawa.

Ref: Tatry, Bałtyk, Wisła,

orzeł w godle biały.

Piękna Polska – nasza Ojczyzna –

my, dzieci, ją kochamy.

  1. Kocham dom mój rodzinny,

lasy, łąki, pola

i wszystko, co mnie otacza,

i drogę do przedszkola.

Wiersz:

Gimnastyka, J. Koczanowska

Gimnastyka to zabawa,

ale także ważna sprawa,

bo to sposób jest jedyny,

żeby silnym być i zwinnym.

Skłony, skoki i przysiady

trzeba ćwiczyć – nie ma rady!

To dla zdrowia i urody

niezawodne są metody.

Aktualności

Tematy tygodnia