Promyczki Maryi

Tematy kompleksowe:

I.   JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?
II.  KTO PRACUJE W PRZEDSZKOLU?
III. CO MOGĘ ROBIĆ JESIENIĄ?
IV.  JAKIE PLANY NA JESIEŃ MAJĄ ZWIERZĘTA? 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

– rozwijanie mowy: zachęcanie do budowania własnej wypowiedzi i pamięci,
– kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych;
– usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia logopedyczne,
– zachęcanie do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, 
– rozwijanie sprawności manualnej,
– poznawanie pracy wykonywanej przez lekarza;
– rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
– rozwijanie orientacji przestrzennej;
– wzbogacenie wiedzy na temat zachowania sprzyjającego zdrowiu;
– zapoznanie z zawodem nauczyciela;
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci;
– rozwijanie słownictwa związanego z opisywaniem
– rozwijanie umiejętności plastycznych;
– zwrócenie uwagi na konieczność dobierania ubioru do warunków atmosferycznych;
– rozwijanie umiejętności liczenia i przeliczania w zakresie 3. 

Piosenka:

PIOSENKA O zdrowie trzeba dbać” J. Kucharczyk 

Ref.: Jeśli nie wiesz, 

jak dbać o zdrowie, 

przedszkolak ci to powie! 

1.Zawsze dobrze się odżywiam, 

jem owoce i warzywa. 

bo witamin jest tam dużo, 

więc mojemu zdrowiu służą. 

Ref.: Jeśli wiesz.. 

 2. O kondycję dbam codziennie,

chętnie jeżdżę na rowerze. 

co dzień się gimnastykuję, 

biegam, skaczę, spaceruję. 

Ref.: Jeśli wiesz.. 

Wiersz:

Wiatr i liście” I. Fabiszewska 

Zawiał mocno wiatr. 

Co tam leży w trawie? 

Ach.. to listek spadł. 

Zaraz się pobawię. 

Zrobię krok do przodu. 

Wezmę go do ręki. 

Razem zatańczymy przy 

dźwiękach piosenki. 

Aktualności

Tematy tygodnia